Категорија: Приказни

Во возот

Се качив на вагонот од прва класа. Беше петок попладне, па ми беше тешко да најдам место во купето. И таму друштвото веќе беше собрано, а политичкиот спор невообичаено емотивен. Седнав на единственото слободно место и...

Поспори од себе

Да претпоставиме дека млад и креативен човек посака од својата Сегашност да оди во својата иднина. Го полни куферот со своите сфаќања за сето постојно и тргнува. Ама, што се случува? Не може да направи ниту еден чекор...

Студирајте на Славјански!