Категорија: Афоризми

Афоризми: Маја Цекова – Б04

Се додека нашиот народ се задоволува да живее во рамки, со нив ќе владее власт без граници.
 
Картите за клиничката рута се неповратни.
 
Држете ги очите отворени, ако сте меѓу  оние што сте го раниле бикот.

Афоризми: Бојан Љубеновиќ – Б04

Сѐ е јасно. Матни се.   Ја кренаа цената на маслото. Маста ни ја вадат.   Со секој примерок на купен весник, читателите добиваат вреден подарок – парче леб.   Денес за ручек немавме ништо. Тоа е...

Студирајте на Славјански!