Категорија: Афоризми

Афоризми: Маја Цекова – Б04

Се додека нашиот народ се задоволува да живее во рамки, со нив ќе владее власт без граници.
 
Картите за клиничката рута се неповратни.
 
Држете ги очите отворени, ако сте меѓу  оние што сте го раниле бикот.

Студирајте на Славјански!